AKTIVITY PROJEKTU

intro_measure.jpg, 59kB

Přípravné aktivity (projekt 2015)

 • Zhodnocení v současnosti realizovaných projektů monitoring v obou NP (viz Mapa aktivit a Metadatabáze)
 • Aplikace/odzkoušení metodik v rámci pilotních studií (viz „Pilotní Studie“)
 • Optimalizace a standardizace metodik
 • Vytvoření společného designu přeshraničního monitoringu

Aplikace (zahájení v roce 2016)

 • Zahájení společného monitoring s jednotnou metodikou
  • vyznačení nových monitoračních ploch a instalace nových měřících zařízení
  • sběr dat por sledování biodiversity lesů, rašelinišť a vodních ekosystémů
 • Využití získných výsledků pro doporučení vhodných managmentových postupů v obou NP
 • Definování společných výzkumných prirot pro další období

Pilotní studie realizované v roce 2015:

Bavorsko

 • Výzkum vodního hmyzu v jezerech a tekoucích vodách
 • Hydrochemický screening tekoucích vod
 • Bythymetrické meření Roklanského jezera, Velkého a Malého Javorského jezera
 • Monitoring vlivu solení

Česká republika

 • Entomofauna v horských lesích
 • Výzkum vodního hmyzu v jezerech
 • Hydrochemický screening tekoucích vod
 • Monitoring trevitalizovaných rašelinišť
 • Monitoring vlivu solení

Aktivity plánované pro další období 2016-2019

Bavorsko a Česká republika

 • Monitoring tekoucích vod - Biodiversita podél výškového gradient a gradientu struktury lesů
 • Monitoring tekoucích vod: Kolonizace a znovuosidlování revitalizovaných toků; Studium horského povodí
 • Monitoring vlivu solení