Metadatabáze

Design monitoringu, sledované lokality, typy sbíraných dat a další relevantní informace o monitoračních projektech, které v současnosti probíhají v region obou NP byly shromážděny do metadatabáze a využity pro zpracování inventury aktuálního stavu monitoringu. Podařilo se nám zjistit, že sledovány jsou biotické i abiotické faktory a hlavní aktivity monitoringu je možné rozdělit do několika hlavních skupin: meteorologie, atmosférická depozice a odumírání lesů, monitoring stavu lesních, vodních a mokřadních ekosystémů, a monitoring vlivu solení silni na cenné ekosystémy v NP. Některé projekty jsou již v současnosti realizovány v přeshraničním rozsahu a se stejnou metodikou v obou partnerských NP (např. monitoring ledovcových jezer nebo monitoring vlivu solení). Další projekt jsou realizovány pouze v jednom z NP, ale u sousedů probíhají projekty přinášející obdobné informace o stavu sledovaných ekosystémů. Projekt BIOKLIM (sledování biodiversity v lesních ekosystémech) v NP Bavorský les a dlouhodobý monitoring rašelinišť v NP Šumava neměly doposud zrcadlový projekt u sousedů a jejich rozšíření do přeshraničního prostoru je velkou výzvou pro další období spolupráce.

Podrobněji byly aktuálně realizované projekty monitoringu popsány ve speciálním čísle vědeckého časopisu Silva Gabreta 21/1.

Byl vytvořen katalog hlavních metodik monitoringu v přeshraničním prostoru NP Šumava a NP Bavorský les. Katalog Text zde.

Mapy:
  • A complete set of monitoring sites
  • Monitoring of forest biodiversity – BIOKLIM project (BWNP).
  • Monitoring of forest structure – biomonitoring project (NPŠ).
  • Monitoring of mires.
  • Monitorign of glacial lakes.
  • Monitoring of streams (BWNP).
  • Monitoring of restored streams (NPŠ).
  • Monitoring of hydrochemistry.
  • Monitoring of effects of deicing salt.