VÝSTUPY PROJEKTU

2015 – Projekt SILVA GABRETA – monitoring horských ekosystémů

  • Metadatabáze a webová presentace aktuálně probíhajících monitoračních projektů
  • Společný koncept a design společného přeshraničního monitoringu
  • Manuál standardních metodik
  • Vydání speciálního čísla vědeckého časopisu „Silva Gabreta“
  • Výsledky pilotních studií

Nový projekt – zahájení v roce 2016

  • Implementace naplánovaného společného programu monitoringu
  • Zodnocení, zda nastavený společný program je vhodným modelem pro společný dlouhodobý monitoring území (tj. koncept LTSER platform)
  • Společná database s daty získanými stejným designem sběru dat při monitoring biodiversity lesů, rašelinišť a tekoucích vod
  • Společné publikace a doporučení pro management NP