VÝSTUPY PROJEKTU

  • Závěrečná zpráva (PDF)
  • Společná database s daty získanými stejným designem sběru dat při monitoring biodiversity lesů, rašelinišť a tekoucích vod (metadata).