Projekt Silva Gabreta

Národní park Šumava a Národní park Bavorský lesa jsou v rámci střední Evropy z hlediska ochrany přírody a biodiversity mimořádnou oblastí. V posledních desetiletích byly ekosystémy především v jádrové oblasti obou národních parků významně pozměněy vlivem přírodních disturbancí (kůrovec, vítr). Je známou zkutečností, že ústup od aktivního managementu lesů může vést k významnému ovlivnění biodiversity. Kvalitní monitoring biodiversity je nezbytným nástrojem k dokumentaci ekologických společenstev v průběhu času.data tohoto typu přinášejí velmi cenné informace o stavu předmětů ochrany národních parků a pomáhají pochopit probíhající ekologické procesy.

INTERREG

Projekt česko-bavorské spolupráce INTERREG V č. 26 „Silva Gabreta - Monitoring horských ekosystémů a vodního režimu“ poprvé v historii umožní realizovat společně připravený přeshraniční monitoring a tím fakticky zahájit jednotný program monitoring v prostoru obou národních parků, které byly oceněny certifikátem „Transboundary Parks“. Hlavní pozornost je věnována především monitoringu ekosystémů horských lesů, rašelinišť a vod. Projekt umožní sdílení a vyhodnocení dat ze společně vytvořené databance biodiversity. Zjištěné výsledky budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Předkládaný projekt přinese řadu predikcí pro optimalizaci managementu přeshraničního regionu v době klimatické změny, jejíž důsledky již nyní zažíváme. Výstupy projektu budou významným podkladem při péči i o další velkoplošná území