Projekt Silva Gabreta monitoring

Národní park Šumava a Národní park Bavorský lesa jsou v rámci střední Evropy z hlediska ochrany přírody a biodiversity mimořádnou oblastí. V posledních desetiletích byly ekosystémy především v jádrové oblasti obou národních parků významně pozměněny vlivem přírodních disturbancí (kůrovec, vítr). Je známou skutečností, že ústup od aktivního managementu lesů může vést k významnému ovlivnění biodiversity. Kvalitní monitoring biodiversity je nezbytným nástrojem k dokumentaci ekologických společenstev v průběhu času. Data tohoto typu přinášejí velmi cenné informace o stavu předmětů ochrany národních parků a pomáhají pochopit probíhající ekologické procesy.

Přeshraniční spolupráce

V rámci projektu „Silva Gabreta Monitoring – Realizace přeshraničního monitoringu biodiversity a vodního režimu“ (realizován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020), bylo poprvé v historii umožněno realizovat společně připravený přeshraniční monitoring. Monitoring je v prostoru obou národních parků, které byly oceněny certifikátem „Transboundary Parks“, realizován podle stejných metodik. Hlavní pozornost je věnována především monitoringu ekosystémů horských lesů, rašelinišť a vod. Projekt umožní sdílení a vyhodnocení dat ze společně vytvořené databance biodiversity. Zjištěné výsledky budou významným podkladem pro další kroky směřující ke sbližování ochranářského managementu ve společně sdíleném prostoru česko-bavorské Šumavy. Předkládaný projekt přinese řadu predikcí pro optimalizaci managementu přeshraničního regionu v době klimatické změny, jejíž důsledky již nyní zažíváme. Výstupy projektu budou významným podkladem při péči i o další velkoplošná území.